จำนวนคนเข้าเว็บ [ website statistics ]    หน้าหลัก | บัญชีโอนเงิน | แผนที่ติดต่อ 
 
 


Free Service

 

 
硫ͺ 15"


__________________________________________________________________________________________________________________

         


     
         

__________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
     
7.0x15,8.0x15,7.0x16,7.5x17
4H100,5H100,5H114.3
(ET+14),(ET+12,+35),(ET+42)
G,B/MATT,HS,GM/MATT,W,BMC

________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
7.0x15(ET+35),8.0x15(ET+28)
4H100
ZLBR , GM/MATT , HS , B , W , RED/LINE

________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
7x15 +38, 4H100 ; 8x15 +35, 4H100
G , HS , LBR/LPBR , GM , B/MATT/R-L , W/R-L

________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
     
7x15 (ET+40),8x15(ET+35)
4H100
G,B,HS,GM/MATT,LBR,W,BMC

________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
     
6.5x15
4H100,ET+40
B/MATT/RL,B/FP,HS/LP,B/MATT,LBR,W

________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
     
7.5x15(ET+38),8.5x15(ET+25)
4H100
HS/LP,LBR/LPBR,B/LP,G/LP,OR/LP,
BL/LP,R/LP,W/LP,LUMY/LP

________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
         
6.5x15,(ET+38)7x15(ET+40),8x15(ET+28)
4H100

________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
           
MODEL : Project D Spec-J

15x8.0 ET : +20 PCD : 4x100
15x9.0 ET : +00 PCD : 4x100
17x8.0 ET : +35 PCD : 4x100/4x114.3
17x8.0 ET : +35 PCD : 5x100/5x114.3
17x9.0 ET : +35 PCD : 4x100/4x114.3
17x9.0 ET : +35 PCD : 5x100/5x114.3
________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
   
硫ͺ
ҹ(DG)
硫շͧ(GD) 硫ͺ
ҹ(DG)
硫մӴҹǧ
(MB)
   
MODEL : VENOM-ZERO

15x3.5 ET : -12 PCD : 5x114.3
15x7.0 ET : +38 PCD : 4x100
17x7.0 ET : +40 PCD : 4x100

________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
   

ͺҹ(DG)
硫շͧ(GD)
ͺҹ(DG)
硫մӴҹ
ǧ(MB)
   
MODEL : VENOM-ZERO

15x3.5 ET : -12 PCD : 5x114.3
15x7.0 ET : +38 PCD : 4x100
17x7.0 ET : +40 PCD : 4x100

________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
       
硫մ
֧˹(BKF)
硫մӴҹ
֧˹(MBF)
       
MODEL : Samurai 1

15x6.5 ET : +38 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +42 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +42 PCD : 5x100/5x114.3

________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
         
硫մ
֧˹(BKF)
         
MODEL : Samurai 5

15x6.5 ET : +35 PCD : 4x100
15x6.5 ET : +35 PCD : 4x100/4x114.3
16x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
18x7.5 ET : +35 PCD : 4x100/4x114.3
________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
         
硫մӡ֧
˹(BKF)
         
MODEL : Samurai 8

15x7.0 ET : +40 PCD : 4x100
17x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3

________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
   
硫մӡ֧
˹Ңͺ(BKI)
硫աҹ
ͺ(HBM)
硫(HDI) 硫Թ
ͺ(HSM)
   
MODEL : Samurai 9

15x6.5 ET : +38 PCD : 4x100
15x6.5 ET : +38 PCD : 4x100/4x114.3
15x6.5 ET : +38 PCD : 5x114.3
16x7.0 ET : +40 PCD : 4x100
17x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 5x114.3

________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
硫մӡ֧
˹(BKF)
硫մӡ֧˹
ͺ䷷(BKTF)
硫ҡ֧˹
ͺҹ(DFS)
硫մ(HB) 硫մ
֧˹(HBF)
硫Թ
ǧ(HS)
   
硫Թ
֧˹(HSF)
硫մӴҹ
֧˹(MBF)
硫բ
֧˹(WF)
硫բǡ֧˹
ͺҹ(WSF)
   
MODEL : Samurai AZURA

15x6.5 ET : +38 PCD : 4x100
15x6.5 ET : +38 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
18x7.5 ET : +42 PCD : 4x100/4x114.3
18x7.5 ET : +42 PCD : 5x100/5x114.3

________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
硫մӡ֧
˹(BKF)
硫մӡ֧˹
ͺ䷷(BKTF)
硫ҡ֧˹
ͺҹ(DFS)
硫մ
(HD)
硫մ
֧˹(HBF)
硫Թ
ǧ(HS)
     
硫Թ
֧˹(HSF)
硫մӴҹ
֧˹(MBF)
硫բǡ֧˹
ͺҹ(WSF)
     
MODEL : Samurai BUSHIDO

15x6.5 ET : +38 PCD : 4x100/4x108
15x6.5 ET : +38 PCD : 4x100/4x114.3
16x7.0 ET : +25 PCD : 4x108
16x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
16x7.0 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
18x7.5 ET : +42 PCD : 5x100/5x114.3

________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
   
硫մӡ֧
˹(BKF)
硫մ
֧˹(HBF)
硫Թ
֧˹(HSF)
硫մӴҹ
֧˹(MBF)
   
MODEL : Samurai CHOUTEN

15x6.5 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
15x6.5 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
16x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
16x7.0 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3

________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
硫մӡ֧
˹(BKF)
硫մӴҹ
֧˹(MBF)
硫Թ
ǧ(HS)
硫մ
(HD)
硫բǡ֧˹
ͺҹ(WSF)
 
MODEL : Samurai DOJO

15x6.5 ET : +40 PCD : 4x98/4x100
15x6.5 ET : +40 PCD : 4x100/4x108
15x6.5 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
15x6.5 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
16x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
16x7.0 ET : +45 PCD : 5x100/5x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
17x7.0 ET : +45 PCD : 4x100/4x114.3

________________________________________________________________________________________________________________

 

 
 
 
 
 
 
硫մӡ֧
˹(BKF)
硫մ
֧˹(HDF)
硫ҡ֧˹
ͺҹ(DFS)
硫մӴҹ
֧˹(MBF)
硫մ
֧˹(HBF)

֧˹(GAF)
MODEL : Samurai ENDO

15x6.5 ET : +40 PCD : 4x100/4x108
15x6.5 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
15x6.5 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
16x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
16x7.0 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
17x7.0 ET : +42 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +42 PCD : 5x100/5x114.3

________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
硫մӡ֧
˹(BKF)

֧˹(GAF)
硫մ
֧˹(HBF)
硫մӴҹ
֧˹(MBF)
   
MODEL : Samurai FUSA

15x6.5 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
16x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +42 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +42 PCD : 5x100/5x114.3

 

   

 


www.makerace.com Copyright © 1999 makerace.com All rights reserved
ѷ ػ硫 จำกัด 99/4 .9 ԰١Ԩ ǧͧ ࢵ֧ ا෾ 10230 
´ǹ 24 . 083-423-1223 / 083-044-1117
office : 02-946-1512 / 02-946-1513 / 02-913-7662 Email : info@makerace.com