จำนวนคนเข้าเว็บ [ website statistics ]    หน้าหลัก | บัญชีโอนเงิน | แผนที่ติดต่อ | Gallery | Email : info@makerace.com  
 Free Service

 

硫ͺ 18"

 
 
 
 
 
-2.jpg7439-2.jpg 
         
 
 
 
7.0x15,8.0x15,7.0x16,7.5x17
4H100,5H100,5H114.3
(ET+14),(ET+12,+35),(ET+42)
G,B/MATT,HS,GM/MATT,W,BMC
 
 
 
 
7.5x17(FRONT&REAR),8x8,9x18
4H100,5H100,5H108,5H144.3
ET+38,+42
HS/LP,HS/SPL,B/FP,BFP/SPL
BMC,BMC/SPL,W/FP,WFP/SPL
 
 
 
 

8x18(ET+20,+40,+42)9x18(ET+25,+38,+40,+45)
5H108,5H112,5H114.3,5H120
HBMLP,G/MLP,B/MLP

 
 
 
 
8x18,ET+42,9x18,ET+35
5H114.3
HB/MLP,LBR,B/FP
 
 
 
8x18(ET+40),9.5x18(ET+20),10.5x18(ET+15)
5H114.3
ZLBR,HS,GM/MATT,B/LPB,B/MATT,BU
 
 
 
 
MODEL : Opus 1

18x8.0 ET : +42 PCD : 5x114.3
18x9.0 ET : +40 PCD : 5x114.3
 
 
 
 
 
MODEL : Opus 2

18x8.0 ET : +42 PCD : 5x114.3
18x9.0 ET : +40 PCD : 5x114.3
 
 
 
 
 
MODEL : Opus 5

17x7.0 ET : +42 PCD : 4x100
17x7.0 ET : +42 PCD : 5x114.3
17x7.5 ET : +35 PCD : 4x100
17x7.5 ET : +35 PCD : 5x114.3
18x8.0 ET : +42 PCD : 5x114.3
18x9.0 ET : +40 PCD : 5x114.3
MODEL : Opus 6

17x7.5 ET : +40 PCD : 4x100
17x7.5 ET : +40 PCD : 5x114.3
18x8.5 ET : +45 PCD : 5x108
18x8.5 ET : +45 PCD : 5x114.3
20x9.0 ET : +38 PCD : 5x114.3
 
 
MODEL : Opus 7

17x7.5 ET : +38 PCD : 4x100
18x8.0 ET : +40 PCD : 5x114.3
18x9.0 ET : +35 PCD : 5x114.3
 
MODEL : Euro Style 6

17x7.5 ET: +42 PCD : 5x100
17x7.5 ET: +42 PCD : 5x108
17x7.5 ET: +42 PCD : 5x114.3
18x8.0 ET: +45 PCD : 5x105
18x8.0 ET: +45 PCD : 5x114.3
MODEL : Euro Style 7

17x7.5 ET : +42 PCD : 5x100
17x7.5 ET : +42 PCD : 5x105
17x7.5 ET : +42 PCD : 5x114.3
18x7.5 ET : +45 PCD : 5x114.3
18x8.5 ET : +45 PCD : 5x114.3
20x8.5 ET : +35 PCD : 5x114.3
20x9.5 ET : +35 PCD : 5x114.3
 
 
MODEL : Euro Style 8

18x8.0 ET : +45 PCD : 5x114.3
 
MODEL : Euro Style 9

18x8.0 ET : +38 PCD : 5x114.3
18x8.0 ET : +42 PCD : 5x114.3
MODEL : Euro Style - Avanziz

17x7.5 ET : +42 PCD : 4x100
17x7.5 ET : +42 PCD : 5x114.3
18x8.5 ET : +43 PCD : 5x100
18x8.5 ET : +43 PCD : 5x114.3
20x8.5 ET : +40 PCD : 5x114.3
 
MODEL : Euro Style - Bella

17x7.5 ET : +43 PCD : 4x100
17x7.5 ET : +43 PCD : 5x100
17x7.5 ET : +43 PCD : 5x114.3
18x8.5 ET : +43 PCD : 5x114.3
MODEL : Euro Style - C

17x7.5 ET : +42 PCD : 4x100
17x7.5 ET : +42 PCD : 5x114.3
18x8.0 ET : +43 PCD : 5x114.3
20x8.5 ET : +43 PCD : 5x114.3
 
 
MODEL : Grande 1

 
 
MODEL : Grande 1

MODEL : Grande 6

18x8.5 ET : +15 PCD : 6x139.7
18x8.5 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
20x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
20x8.5 ET : +35 PCD : 6x114.3
22x9.5 ET : +18 PCD : 6x139.7
 
 
MODEL : Grande 7

18x8.5 ET : +35 PCD : 6x114.3
18x8.5 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
18x8.5 ET : +40 PCD : 5x114.3
18x8.5 ET : +40 PCD : 6x139.7
20x8.5 ET : +35 PCD : 6x114.3
 
 
MODEL : Grande 8

18x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
18x8.5 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
20x8.5 ET : +22 PCD : 6x139.7
MODEL : Grande Avuz

18x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
20x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
22x9.5 ET : +25 PCD : 6x139.7
 
 
MODEL : Intimidator 2

18x9.0 ET : +10 PCD : 6x139.7
18x9.0 ET : +10 PCD : 8x165
18x9.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
18x9.0 ET : +30 PCD : 5x150
20x9.0 ET : +10 PCD : 6x139.7
20x9.0 ET : +10 PCD : 8x165.1
20x9.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
20x9.0 ET : +25 PCD : 5x150
22x9.5 ET : +10 PCD : 5x150
22x9.5 ET : +10 PCD : 6x139.7
22x9.5 ET : +10 PCD : 8x165.1
22x9.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
 
 
 
MODEL : Intimidator 3

17x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
18x9.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
20x9.0 ET : +10 PCD : 6x139.7
20x9.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
 
 
 
   
MODEL : Intimidator 4

17x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
18x9.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
20x9.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
 
 
 
   
MODEL : Black Angel V.1

18x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
20x9.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
 
 
 
硫մӡ֧˹(BKF) 硫մӡ֧˹ҡѴҧҹͺ(BKFS) 硫(BKFX)
硫մӡ֧˹(BKN) 硫մ֧˹(HBF) 硫մӴҹ֧˹ҡѴҧҹ(MBFS)
MODEL : Black Angel V.3

17x8.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
20x9.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
22x9.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
24x10.0 ET : +10 PCD : 6x139.7
 
 
 
硫ͺҹ(DG) 硫շͧ(GD) 硫մ(HD)
MODEL : VENOM-2-HIGH

17x7.5 ET : +42 PCD : 4x100
17x7.5 ET : +42 PCD : 5x114.3
17x8.0 ET : +37 PCD : 4x100
17x8.0 ET : +37 PCD : 5x114.3
18x8.0 ET : +38 PCD : 4x100
18x8.0 ET : +45 PCD : 5x114.3
18x8.5 ET : +45 PCD : 5x100

MODEL : VENOM-2-MEDIUM

17x9.0 ET : +35 PCD : 5x114.3
18x9.0 ET : +40 PCD : 5x114.3
18x9.5 ET : +25 PCD : 5x114.3

MODEL : VENOM-2-LOW

17x10.0 ET : +15 PCD : 5x114.3

 

 
 
 
硫մ(HD) 硫Թǧ(HS) 硫մҷǧ(BK)
MODEL : VENOM-3-HIGH (V3H)

17x7.5 ET : +38 PCD : 4x100
17x7.5 ET : +38 PCD : 5x114.3
18x8.0 ET : +37 PCD : 5x114.3
18x8.0 ET : +45 PCD : 5x114.3

MODEL : VENOM-3-MEDIUM (V3M)

18x8.5 ET : +35 PCD : 5x114.3
18x9.0 ET : +40 PCD : 5x114.3
18x9.5 ET : +25 PCD : 5x114.3

MODEL : VENOM-3-LOW (V3L)

18x10.5 ET : +25 PCD : 5x114.3
18x11.0 ET : +25 PCD : 5x114.3
 
 
 

8.0x17,9.0x17(ET+20,35)

8.5x18,9.0x22(ET+20,+30)

5H-114.3,6H-139.7

ZGM/LP,ZGM,G,G/MLP,W,HB/MLP,ZLBR,B/MATT,B/MLP

 

 
 
 

8.5x17,9.0x17(ET+10)

8.5x18,9.5x18(ET+10)

6H-139.7

ZGM,HB/MLP,ZLBR,B/MATT,B,/LPB,G/MLP

 
 
 
 

8.5X17(+15),9.5X17(+10) , 10X18(+20),11X18(+12) , 9.5X20(+15)

6H139.7

ZGM/LPGM,ZLBR/LPBR,B/MATTE,ZG/LPG,ZS/LPS,HB/MLP,B/LPB,HS/MLP

 
 
 
   
MODEL : Samurai 5

15x6.5 ET : +35 PCD : 4x100
15x6.5 ET : +35 PCD : 4x100/4x114.3
16x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
18x7.5 ET : +35 PCD : 4x100/4x114.3
 
 
 
 
 
 
硫մӡ֧
˹(BKF)
硫մӡ֧˹
ͺ䷷(BKTF)
硫ҡ֧˹
ͺҹ(DFS)
硫մ(HB) 硫մ
֧˹(HBF)
硫Թ
ǧ(HS)
   
硫Թ
֧˹(HSF)
硫մӴҹ
֧˹(MBF)
硫բ
֧˹(WF)
硫բǡ֧˹
ͺҹ(WSF)
   
MODEL : Samurai AZURA

15x6.5 ET : +38 PCD : 4x100
15x6.5 ET : +38 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
18x7.5 ET : +42 PCD : 4x100/4x114.3
18x7.5 ET : +42 PCD : 5x100/5x114.3
 
 
 
 
 
 
硫մӡ֧
˹(BKF)
硫մӡ֧˹
ͺ䷷(BKTF)
硫ҡ֧˹
ͺҹ(DFS)
硫մ
(HD)
硫մ
֧˹(HBF)
硫Թ
ǧ(HS)
     
硫Թ
֧˹(HSF)
硫մӴҹ
֧˹(MBF)
硫բǡ֧˹
ͺҹ(WSF)
     
MODEL : Samurai BUSHIDO

15x6.5 ET : +38 PCD : 4x100/4x108
15x6.5 ET : +38 PCD : 4x100/4x114.3
16x7.0 ET : +25 PCD : 4x108
16x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
16x7.0 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
18x7.5 ET : +42 PCD : 5x100/5x114.3

ѭҳѹö¹ 2 way,حö¹ 2 way,ʵö¹,ʵͧ¹,car remote start,حö¹ 2 ,ѭҳѹ,繷ͤ,,sensor ѧ,繷ͤ,immobilizer,codealarm,abt,abg,equator,inwell,brabus,immos,jrx,motorex,goldeneye,حö¹ 2 way,1 way,ʵö¹,觡حö¹,ҡçҹ15,2016,2017e

 

www.makerace.com Copyright © 1999 makerace.com All rights reserved
ѷ ػ硫 จำกัด 99/4 .9 ԰١Ԩ ǧͧ ࢵ֧ ا෾ 10230 
´ǹ 24 . 083-423-1223 / 083-044-1117
office : 02-946-1512 / 02-946-1513 / 02-913-7662 Email : info@makerace.com