จำนวนคนเข้าเว็บ [ website statistics ]    หน้าหลัก | บัญชีโอนเงิน | แผนที่ติดต่อ | Gallery | Email : info@makerace.com  
 Free Service

 

<< ͡ҧ >>硫 20"


 
 
 
 
 
       


 
 
 
 
 
MB CH/INOX MB TINT/INOX MB RED/INOX MB BLUE/INOX  
CS1 -Size: 20X9.0, 20X10.0
-Color: MB, MS(Custom INOX BLK RED BLUE TINT CHROME)
-PCD: 5H114.3
-ET: 40
         
 
 
 
 

       
7.0x15,8.0x15,7.0x16,7.5x17
4H100,5H100,5H114.3
(ET+14),(ET+12,+35),(ET+42)
G,B/MATT,HS,GM/MATT,W,BMC
         
 
 
 
    
MODEL :Lenso Samurai GINZA
*For Truck & SUV
17x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
20x9.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
         
 
 
 
      
MODEL : Lenso Project D Spec-K

15x7.0 ET : +30 PCD : 4x100
15x8.0 ET : +25 PCD : 4x100
17x8.0 ET : +38 PCD : 4x100
17x8.0 ET : +38 PCD : 5x100/5x114.3

For Truck & SUV Only (TDK)
15x8.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
17x8.5 ET : +10 PCD : 5x114.3
17x8.5 ET : +18 PCD : 6x139.7
17x9.5 ET : +00 PCD : 5x114.3
17x9.5 ET : +15 PCD : 6x139.7
18x9.5 ET : +20 PCD : 5x114.3
18x9.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
18x10.5 ET : +15 PCD : 5x114.3
18x10.5 ET : +15 PCD : 6x139.7
20x9.0 ET : +10 PCD : 6x139.7
20x10.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
22x10.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
         
 
 
 
 


     
硫մӴҹѴ
Ңͺ(MBP)
硫մӴҹ
ͺ(MBX
     
MODEL : Lenso Intimidator 8

17x9.0 ET : +15 PCD : 6x139.7
20x9.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
22x9.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
         
 
 
 
    
MODEL : Conquista 8

18x8.0 ET : 42 PCD : 5x114.3
18x8.0 ET : 42 PCD : 5x120
18x9.0 ET : 40 PCD : 5x114.3
20x8.5 ET : 42 PCD : 5x114.3
20x9.5 ET : 40 PCD : 5x114.3

For Truck & SUV (C8Q)
20x9.5 ET : 15 PCD : 6x139.7
22x10.0 ET : 20 PCD : 6x139.7
         
 
 
 
 

       
MODEL : Lenso Conquista 2

18x8.0 ET : +42 PCD : 5x105
18x8.0 ET : +42 PCD : 5x114.3
18x9.0 ET : +40 PCD : 5x114.3
20x8.0 ET : +45 PCD : 5x114.3
20x9.0 ET : +40 PCD : 5x114.3
         
 
 
 
 

       
MODEL : Lenso Conquista 5

18x8.0 ET : +35 PCD : 5x120
18x8.0 ET : +42 PCD : 5x114.3
18x9.0 ET : +40 PCD : 5x114.3
20x8.5 ET : +45 PCD : 5x114.3
20x9.5 ET : +45 PCD : 5x114.3
20x9.0 ET : +40 PCD : 5x114.3
         
 
 
 
 


     
MODEL : Lenso Conquista 7

17x7.5 ET : 35 PCD : 4x100
17x7.5 ET : 35 PCD : 5x114.3
18x8.0 ET : 38 PCD : 5x120
18x8.0 ET : 43 PCD : 4x100
18x8.0 ET : 43 PCD : 5x100
18x8.0 ET : 43 PCD : 5x114.3
18x9.0 ET : 40 PCD : 4x100
18x9.0 ET : 40 PCD : 5x100
18x9.0 ET : 40 PCD : 5x114.3
20x9.0 ET : 45 PCD : 5x114.3
20x10.5 ET : 42 PCD : 5x114.3
         
 
 
 
 
 
MODEL : Lenso Conquista 4

17x7.0 ET : +42 PCD : 4x100
17x7.0 ET : +42 PCD : 5x100
17x8.0 ET : +38 PCD : 4x100
18x8.0 ET : +35 PCD : 5x112
18x8.0 ET : +35 PCD : 5x114.3
18x8.0 ET : +42 PCD : 5x100
18x8.0 ET : +42 PCD : 5x105
18x8.0 ET : +42 PCD : 5x108
18x8.0 ET : +42 PCD : 5x114.3
18x9.0 ET : +40 PCD : 5x100
18x9.0 ET : +40 PCD : 5x114.3
20x8.5 ET : +35 PCD : 5x114.3
20x8.5 ET : +45 PCD : 5x114.3
20x9.5 ET : +45 PCD : 5x114.3
         
 
 
 
 


     
MODEL : Lenso Conquista 6

17x7.5 ET : +42 PCD : 4x100
17x7.5 ET : +42 PCD : 5x100
17x7.5 ET : +42 PCD : 5x108
17x7.5 ET : +42 PCD : 5x114.3
18x8.0 ET : +35 PCD : 5x112
18x8.0 ET : +35 PCD : 5x114.3
18x8.0 ET : +35 PCD : 5x120
18x8.0 ET : +45 PCD : 5x108
18x8.0 ET : +45 PCD : 5x112
18x8.0 ET : +45 PCD : 5x114.3
18x9.5 ET : +35 PCD : 5x120
18x9.5 ET : +45 PCD : 5x112
18x9.5 ET : +45 PCD : 5x114.3
20x8.5 ET : +35 PCD : 5x114.3
20x8.5 ET : +45 PCD : 5x114.3
20x10.0 ET : +45 PCD : 5x114.3
         
 
 
 
    
MODEL : Lenso Opus 3

17x7.0 ET : +40 PCD : 4x100
17x7.0 ET : +40 PCD : 5x100
17x7.0 ET : +40 PCD : 5x114.3
17x8.0 ET : +38 PCD : 4x100
17x8.0 ET : +38 PCD : 5x100
17x8.0 ET : +38 PCD : 5x114.3
20x8.5 ET : +45 PCD : 5x114.3
20x9.5 ET : +45 PCD : 5x114.3
         

 
 
 
 


     
MODEL : Lenso Opus 4

17x7.0 ET : +40 PCD : 4x100/4x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
17x7.0 ET : +40 PCD : 5x105/5x114.3
20x8.5 ET : +45 PCD : 5x114.3
20x9.5 ET : +45 PCD : 5x114.3
         

 
 
 
    
MODEL : Lenso Opus 6

17x7.5 ET : +40 PCD : 4x100
17x7.5 ET : +40 PCD : 5x114.3
18x8.5 ET : +45 PCD : 5x108
18x8.5 ET : +45 PCD : 5x114.3
20x9.0 ET : +38 PCD : 5x114.3
         
 
 
 
    
MODEL : Lenso Euro Style 7

17x7.5 ET : +42 PCD : 5x100
17x7.5 ET : +42 PCD : 5x105
17x7.5 ET : +42 PCD : 5x114.3
18x7.5 ET : +45 PCD : 5x114.3
18x8.5 ET : +45 PCD : 5x114.3
20x8.5 ET : +35 PCD : 5x114.3
20x9.5 ET : +35 PCD : 5x114.3
         
 
 
 
    
MODEL : Euro Style - Avanziz

17x7.5 ET : +42 PCD : 4x100
17x7.5 ET : +42 PCD : 5x114.3
18x8.5 ET : +43 PCD : 5x100
18x8.5 ET : +43 PCD : 5x114.3
20x8.5 ET : +40 PCD : 5x114.3
         
 
 
 
    
MODEL : Euro Style - C

17x7.5 ET : +42 PCD : 4x100
17x7.5 ET : +42 PCD : 5x114.3
18x8.0 ET : +43 PCD : 5x114.3
20x8.5 ET : +43 PCD : 5x114.3
         
 
 
 
    
MODEL : Euro Style - C

17x7.5 ET : +42 PCD : 4x100
17x7.5 ET : +42 PCD : 5x114.3
18x8.0 ET : +43 PCD : 5x114.3
20x8.5 ET : +43 PCD : 5x114.3
         
 
 
 
 


     
MODEL : Grande 1

MODEL : Grande 6

18x8.5 ET : +15 PCD : 6x139.7
18x8.5 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
20x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
20x8.5 ET : +35 PCD : 6x114.3
22x9.5 ET : +18 PCD : 6x139.7
         
 
 
 
 

       
MODEL : Grande 7

18x8.5 ET : +35 PCD : 6x114.3
18x8.5 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
18x8.5 ET : +40 PCD : 5x114.3
18x8.5 ET : +40 PCD : 6x139.7
20x8.5 ET : +35 PCD : 6x114.3
         

 
 
 
 

       
MODEL : Grande 8

18x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
18x8.5 ET : +40 PCD : 5x100/5x114.3
20x8.5 ET : +22 PCD : 6x139.7
         

 
 
 
 
 
MODEL : Grande 9

20x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
20x8.5 ET : +45 PCD : 5x100/5x114.3
22x9.5 ET : +25 PCD : 6x139.7
         

 
 
 
    
MODEL : Grande Avuz

18x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
20x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
22x9.5 ET : +25 PCD : 6x139.7
         
 
 
 
 
 
MODEL : Grande Baron

20x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
22x9.5 ET : +18 PCD : 6x139.7
         
 
 
 
 

MODEL : Grande Crown

20x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
22x9.5 ET : +18 PCD : 6x139.7
         
 
 
 
 

       
MODEL : Grande Crown

20x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
22x9.5 ET : +18 PCD : 6x139.7
         
 
 
 
 

       
硫մ
֧˹(BKF)
       
MODEL : Intimidator 2

18x9.0 ET : +10 PCD : 6x139.7
18x9.0 ET : +10 PCD : 8x165
18x9.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
18x9.0 ET : +30 PCD : 5x150
20x9.0 ET : +10 PCD : 6x139.7
20x9.0 ET : +10 PCD : 8x165.1
20x9.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
20x9.0 ET : +25 PCD : 5x150
22x9.5 ET : +10 PCD : 5x150
22x9.5 ET : +10 PCD : 6x139.7
22x9.5 ET : +10 PCD : 8x165.1
22x9.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
         
 
 
 
    
硫մ
֧˹(BKF)
硫Թ
֧˹(HSF)
硫Թ
֧˹(HSF)
   
MODEL : Intimidator 3

17x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
18x9.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
20x9.0 ET : +10 PCD : 6x139.7
20x9.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
         
 
 
 
 
 
硫մ
֧˹(BKF)
硫մ
֧˹(HBF)
硫Թ
֧˹(HSF)
硫մӴҹ
ǧ(MB)
 
MODEL : Intimidator 4

17x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
18x9.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
20x9.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
         
 
 
 
 

硫մӴҹǧ(MB) 硫մӴҹ 蹤ͺҹᴧ(MBR) 硫Spark Black(SB) 硫Spark Black 蹤ͺҹᴧ(SBR) 硫Spark Black 蹤ͺҹԹ(SBS)
MODEL : Intimidator 7

20x9.0 ET : +10 PCD : 6x139.7
         

 
 
 
 
 
硫մӡ֧
˹Ңͺ(BKI)
硫մ֧
˹Ңͺ(HBI)
硫Թ
֧˹Ңͺ(HSI)
硫Թ֧
˹Ңͺ(SI)
 
MODEL : Black Angel V.1

18x8.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
20x9.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
         

 
 
 
 
 
硫մ
֧˹(BKF)
硫մ
֧˹(HDF)
硫մ
ҹ֧˹(MBF)
硫Թ֧
˹(SF)
 
MODEL : Black Angel V.2

20x9.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
         

 
 
 
 

硫մ
֧˹(BKF)
硫մӡ֧˹ҡѴ
ҧҹͺ(BKFS)
硫(BKFX) 硫մ
֧˹(BKN)
硫մ
֧˹(HBF)

       
硫մӴҹ֧
˹ҡѴҧҹ(MBFS)
       
MODEL : Black Angel V.3

17x8.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
20x9.0 ET : +20 PCD : 6x139.7
22x9.5 ET : +20 PCD : 6x139.7
24x10.0 ET : +10 PCD : 6x139.7
         

 
 
 
 

8.5X17(+15),9.5X17(+10) , 10X18(+20),11X18(+12) , 9.5X20(+15)
6H139.7
ZGM/LPGM,ZLBR/LPBR,B/MATTE,ZG/LPG,ZS/LPS,HB/MLP,B/LPB,HS/MLP
         

 

www.makerace.com Copyright © 1999 makerace.com All rights reserved
ѷ ػ硫 จำกัด 99/4 .9 ԰١Ԩ ǧͧ ࢵ֧ ا෾ 10230 
´ǹ 24 . 083-423-1223 / 083-044-1117
office : 02-946-1512 / 02-946-1513 / 02-913-7662 Email : info@makerace.com